ได้ใจชาวนามาเต็มๆ เมื่อ ป๋องแป๋ง มกจ๊ก อัดคลิปครวญเพลงถึง รบ. ให้เห็นใจชาวนา กรณี พ.ร.บ.ข้าว ห้ามชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ใช้เอง(คลิป)

จากกรณีที่ รศ.ดร.นิพ

Read more