สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 อัตรา : ป.ตรีทุกสาขา

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา : ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. พนักงานบริการ 1 อัตรา : วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ สำนักงาน กกต. ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 16-23 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2141-8427-8

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง รวมเป็นจำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมกับหย้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่หรือวิชาอื่นที่ ก.พ, กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

1.3 ตำแหน่งพนักงานบริการ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
-มีใบอนุญาจขับรถชนิดรถยนต์ส่วนตัว

-ขอขอบคุณ thaijobsgov, taibann

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *