ต่อให้คุณดีมากแค่ไหน…ก็ไม่เสมอไปว่าคนอื่นจะชอบคุณ ย่อมมีทั้งคนชื่นชมคุณ มีทั้งคน รั ง เ กี ย จ คุณ

ต่อให้คุณดีมากแค่ไหน…ก็ไม่เสมอไปว่าคนอื่นจะชอบคุณ ย่อมมีทั้งคนชื่นชมคุณ มีทั้งคน รั ง เ กี ย จ คุณ มีคน อิ จ ฉ า คุณ และก็มีคน ดู ถู ก คุณ กันทั้งนั้น

ต่อให้คุณดีมากแค่ไหน

ก็ไม่เสมอไปว่าคนอื่นจะชอบคุณ

ย่อมมีทั้งคนชื่นชมคุณ

มีทั้งคน รั ง เ กี ย จ คุณ

มีคน อิ จ ฉ า คุณ

และก็มีคน ดู ถู ก คุณ
คุณในปากคนอื่น ไม่ใช่ตัวตนของคุณที่แท้จริง

ตาเหมือนกันยังมองไม่เหมือนกัน

ปากเหมือนกันยังพูดไม่เหมือนกัน

ใจเหมือนกันก็ยังคิดไม่เหมือนกัน

เงินเหมือนกันก็ยังใช้ไม่เหมือนกัน

คนเหมือนกันก็ยังใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน

หากคุณคิดว่ามันคือความสุข จงแสวงหา

หากคุณคิดว่ามันคุ้มค่า จงรักษาไว้
หากคุณคิดว่ามันคือวาสนา จงถนอมเถิด

ไม่มีเรื่องใดที่ไม่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์

ไม่มีใครผู้ใดที่ไม่ถูกคนอื่นสงสัย

เป็นตัวเองที่ไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่น เ ดื อ ด ร้อน

ไม่ทำในสิ่งที่ต้องละอายและต้องเสียใจภายหลังก็พอ

สักวันหนึ่ง น้ำลดตอย่อมผุด

ชีวิตคน

ไม่มีหรอกที่ไม่ ทุ ก ข์ เมื่อใดที่เจอความ ทุ ก ข์ กั ด ฟั น ทนเอาเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ทุ ก ข์ สิ้นสุขย่อมเกิด

ไม่มีงานใดที่ทำแล้วไม่เหนื่อย เมื่อใดที่เหนื่อยก็หาเวลาพัก พักแล้วก็หายเหนื่อย

เพราะ ทุ ก ข์ จึงเรียกว่าชีวิต เพราะเหนื่อยคุณค่าจึงเกิดขึ้น

วันใด ต า ย จากโลกนี้ไป

มีเงินมากเพียงใด ก็เอาไปด้วยไม่ได้

มีรถหรูเพียงใด ก็ขับไปด้วยไม่ได้

ตำแหน่งสูงส่งเพียงใด ก็เอาไปเบ่งใน ย ม โ ล ก ไม่ได้

ใช้กายนี้เป็นเนื้อนาบุญ สร้างบุญสร้างคุณธรรม

ถนอมกายนี้ไว้สร้างคุณ อะไหล่หายาก ต่อให้มีเงินก็ใช่ว่าจะหามาเปลี่ยนใหม่ได้

โลกนี้มีสองสิ่งที่ยากมาก ไป ส ว ร ร ค์ ที่ว่ายาก พึ่งพาคนอื่นกลับยากยิ่งกว่า

โลกนี้มีสองสิ่งที่ ข ม ขื่ น มาก ย า ส มุ น ไ พ ร ที่ว่าขม ไม่มีเงินกลับ ข ม ขื่ น มากยิ่งกว่า

โลกนี้มีสองสิ่งที่ อั น ต ร า ย มาก สังคมที่ว่า อั น ต ร า ย ใจคนกลับ อั น ต ร า ย มากยิ่งกว่า

โลกนี้มีสองสิ่งที่บางมาก เช็คธนาคารที่ว่าบาง น้ำใจคนกลับบางมากยิ่งกว่า
จิตใจดี อะไรก็ดีตาม

จิตใจดี มนุษย์สัมพันธ์ย่อมดีตาม

อย่าปล่อยให้นิสัยใหญ่กว่าความสามารถ

ยิ่งมากความสามารถ นิสัย เ ล ว ๆ ควรยิ่งน้อยตาม

คนที่จิตใจดี ย่อมจัดการเรื่องราวได้ดี ถึงจะเด็ดบัวก็ไม่ช้ำ ถึงจะกวนน้ำก็ไม่ขุ่น

จิตใจดี คือทรัพย์ติดตัวที่ใช้ไม่มีวันหมด

การมีชีวิตอยู่คือกำไร หาเงินได้เท่าไหร่ก็เหมือนการเล่น เ ก ม ส์

สุขาพดีคือจุดหมาย ความสุขในชีวิตคือเส้นชัย

เพราะหลังจากนี้ร้อยปี เธอนอนในที่ของเธอ ฉันนอนในที่ของฉัน

คำดีหวานหูสักเพียงใด ก็สื่อสารให้เธอฟังอีกต่อไปไม่ได้ เพราะเราต่างคนต่างหลับไหล นานแสนนาน

เคารพผู้มีพระคุณ ถนอมคนที่คอยค้ำจุน เพราะเวลาของเขาและเธอ ยิ่งมายิ่งน้อย ทุกครั้งที่ฉีกปฏิทินทิ้ง อายุของเธอเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น แต่เวลาของเธอกลับลดลง
อย่าแก่งแย่ง อย่าใช้วาจา เ ฉื อ ด เ ฉื อ น เพราะคำพูดเหมือน ด า บ แ ท ง เขาวันนี้ได้วันหน้าจะย้อนกลับ แ ร ง เหวี่ยงแห่ง ก ร ร ม ไม่เคยบังเอิญ

ใช้ความเข้าใจโอบอุ้มคนรอบกาย

ใช้ความรักหลอมละลายความ แ ค้ น เคืองในใจ

เธอฉันพบเจอกันได้เพราะบุญสัมพันธ์

ขอขอบพระคุณที่มา: นุสนธิ์บุคส์,verrysmilejung/dekwat999

Loading...